IE Warning
Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Ta strona korzysta z najnowszych technologii internetowych, więc wymaga uaktualnienia, szybkie przeglądarkę!
Zobacz Firefox or Chrome!

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej Notariusza Agnieszki Żemła w zakresie prawa rzeczowego w tym prawa nieruchomości oraz prawa handlowego w tym kodeksu spółek handlowych (uczestnictwo w procesie przekształcania spółek) gwarantuje Państwu fachowość oraz bezpieczeństwo interesów stron czynności notarialnych.

Dbałość o należyte zabezpieczenie interesów każdej ze Stron czynności notarialnej zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pewność realizowanych transakcji.

Personel Kancelarii z przyjemnością udzieli wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych. Wszystkie informacje są bezpłatne, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, celem szybkiego oraz bezproblemowego zrealizowania każdej dotyczącej Państwa sprawy.